Přihlášení

Pro práci v systému se musíte nejdříve přihlásit

: close

Přihlašovací formulář

Login
Heslo
Zůstat přihlášen

NEJVĚTŠÍ ČESKO-SLOVENSKÁ AFFILIATE KAMPAŇ V ROCE 2017 


EasyLingo – Anglicky za 30 hodin

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––EasyLingo je novým produktem, české e-learningové jedničky Online Jazyky.

Facebook skupina pro kampaň > >


Průběh kampaně:

 • 7. 9. 2017: První video
 • 13. 9. 2917 Druhé video
 • 17. 9. 2017 Prodejní webinář
 • 18. 9. 2017 Prodejní video
 • 19. 9. 2017 Happy day s bonusy
 • 21. 9. 2017 F.A.Q. webinář s hosty
 • 24. 9. 2017 Konce prodeje (závěrečný webinář)


Provize:

 • Provize z prodeje EasyLingo: 35 % (3 500 Kč)
 • Provize z upsellu: 35 % (2 720 Kč)
 • Měsíční lifetime provize z downsellu: 35 %
 • Subprovize 10 % z přivedených affiliate partnerů


Bonusy pro nejlepší

 • První místo: + 15 % na provizích
 • Druhé místo: + 10 % na provizích
 • Třetí místo: + 8 % na provizích
 • Čtvrté a páté místo + 5 % na provizích

TOP10 partnerů pojede společně s námi na  5* ultra-luxusní all-inclusive plavbu po arabském moři.
(účast na plavbě je podmíněna minimálním prodejem 5 kurzů kompletního balíku EasyLingo)


Podmínky kamapně:

 • Jakýkoli první vstup do kampaně přes partnera (registrace na videa zdarma, na webinář) je rozhodující pro přiřazení placených provizí. Kontakty, které přivedete do kampaně vám už žádný jiný partner nemůže přebít svým odkazem.
 • Všechny placené provize náleží partnerovi, který přivedl kontakt do kampaně jako první.
 • Je zakázáno dělit se s dovedenými kontakty o provize.
 • Porušení pravidel může mít za následek odebrání všech, nebo části placených konverzí.


100 % změřených konverzí

Záleží nám na férovém přístupu a máme systémy, které měří a dohledávají všechny konverze a obchodní případy, které v průběhu kampaně nastanou.

Affilate manažer pro tuto kampaň:

Dušan Souček
+420 605 280 415
affiliate@dusansoucek.cz

Facebook skupina pro kampaň > >

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vítejte v partnerském affiliate programu ONLINE learning!

Zapojte se do propagace online jazykových kurzů. Za každého zákazníka, který si objedná a zaplatí jazykový kurz získáte provizi ve výši 20 %! (Běžná provize za konverzi je 598 Kč, nebo 498 Kč podle vybraného kurzu.)

ODMĚNY

- 20 % z ceny každého prodaného kurzu

- Při prodeji 5 a více kurzů měsíčně (celkem alespoň 10 000 Kč) - příští měsíc zvýšená provize 25%.

- Kurz pro Vás ZDARMA s doživotním přístupem dle vlastního výběru za prvních 20 schválených konverzí.

- 5 % z prodeje subpartnerů.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na konci kalendářního roku probíhá roční vyúčtování provizí. Proto si, prosím, nejpozději do 14. ledna zkontrolujte uskutečněné provize a informujte nás v případě nesrovnalostí. Obratem vše prověříme. Reklamaci po této době nebude vyhověno. Děkujeme za pochopení.


MÁTE OTÁZKY? JSEM TADY PRO VÁS :-)

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky. Pokud budete mít jakékoli další, kontaktujte mě na e-mail: adela.tomesova@onlinejazyky.cz, nebo na telefonu 734 577 566. 

Těším se na naši spolupráci a přeji Vám hodně úspěchů!

Adéla Tomešová

-----------------------------------------------------------------------------------------

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ONLINE learning s.r.o.
Nerudova 198/36
50002 Hradec Králové
IČ: 27477169
DIČ: CZ27477169

Vystavenou fakturu prosím zašlete na e-mail: adela.tomesova@onlinejazyky.cz.

------------------------------------------------------------------------------------------

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Kde najdu svůj unikátní odkaz pro propagaci?

Klikněte v levé navigaci na Reklamní kampaně. Zobrazí se Vám aktivní reklamní kampaně. Klikněte na název kampaně: OnlineJazyky.cz - aktivace kurzu. Zde najdete svůj unikátní odkaz.

Mohu propagovat pomocí bannerů? Jak a kde je najdu?

Ano. Bannery najdete na stejné stránce, jako Váš unikátní odkaz. Sjeďte na stránce níže a zde vidíte bannery, ze kterých si můžete vybrat. Zkopírujte kód banneru a ten vložte na své stránky. V tomto kódu je již obsažen Váš unikátní affiliate kód, takže v případě, že po kliknutí někdo zakoupí jazykový kurz, uvidíte ho ve svém přehledu.

Kde zjistím informace o svých provizích?

Pro zobrazení Vašich konverzí a provizí klikněte na Přehledy - Přehled uskutečněných konverzí.Welcome in partnership affiliate programme Online learning!

Join the promotion of online language courses. You will get the commission of 20% for each customer who will order and pay for the language course. ( Regular commission for a conversion is CZK 598 or CZK 498 depending on the choice of course.)

REWARDS

- 20 % off the price of each sold course.

- When selling 5 or more courses per month ( in total at least CZK 10 000 ) - next month increased commission 25 %.

- Free course of your choice with the lifetime access for first 20 approved conversions.

- 5 % off the sale of subpartners.


DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? I AM HERE FOR YOU :)

Read the answers to frequently asked questions. If you have other questions, feel free to contact me via e-mail: adela.tomesova@onlinejazyky.czor by phone 734 577 566.

I look forward to working with you and wish you a lot of success!

Adéla Tomešová

 

INVOICE INFORMATION

ONLINE learning s.r.o.
Nerudova 198/36
50002 Hradec Králové
IČ: 27477169
DIČ: CZ27477169

The invoice issued please send by e-mail at adela.tomesova@onlinejazyky.cz.

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Where can I find my unique link for the promotion?

Click in the left navigation on Advertising campaigns. You will see active adverting campaigns. Click on the name of a campaign – activation of course. You will find your unique link there.

May I advertise usingbanners? How and where I find them?

Yes. You will find banners at the same page as your unique link. Scroll to the page below and there you will see the banners from which you can choose. Copy the banner code and put it on your website. This code already includes your unique affiliate code, so if someone buys a language course after the click, you will see it in your overview.

Where can I find information about my commissions?

To display your conversions and commissions, click on Overview – overview of realized conversions.